اسم زیباست

اسم زیبایت قرارش بین این اشعار نیست

قلب تو درگیر اما مثل من بیمار نیست


من برایت شعر میخوانم به چشمم زل بزن

شعر من بی چشم تو دیگر چنان پر بار نیست


عشق یعنی جمله ی "من دوستت دارم زیاد" 

پشت هم میگویم اما پیش تو تکرار نیست


من چگونه آنچه دیدم را بگنجانم به شعر؟

وصف زیبایی تو در حد این خودکار نیست


دیگر این ابیات هم تحت  تسلط نیستند

مثل آن فرمانده ای هستم که پرچم دار نیست...


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها